voorbeeld

Om een beeld van 'onder architectuur' te krijgen, zijn er drie voorbeeldvarianten uitgewerkt. De drie voorbeeldvarianten laten zien, dat iedere variant zijn eigen karakter kent; van homogeen tot zeer heterogeen. Zoals te zien is, zijn de massa's in één, of juist in meerdere materialen uit te voeren.

Hiernaast zijn drie voorbeeldvarianten te zien, welke ieder een eigen thema uitbeeld. Om een volledig beeld van de verschillende varianten te krijgen, zijn er door middel van de navigatieknop, per voorbeeldvariant meerdere impressies te zien.